Конците за шевни машини

Конците за шевни машини />
Качеството на шева се определя от три компонента: от шевната машина, от конеца и от иглата. Виж повече