Как се „раждат“ новите модели?

Как се „раждат“ новите модели? />

Как се „раждат“ новите модели?


След огромния успех на 600-ната серия, типично по японски, без главозамайване, Janome направи проучване за удовлетвореността на клиентите. В отговор на препоръките им се появи моделът 7100:
- Най-използваните бодове СЕ ИЗБИРАТ ДИРЕКТНО с бутони, не се минава през менюта;
- Надеждната конструкция позволява шиене по няколко часа на ден и ЛОСТЪТ ЗА ПОВДИГАНЕ НА КРАЧЕТО С КОЛЯНО е голямо предимство;
- Продължителната работа уморява очите и LED-осветлението ОТДЯСНО и ОТЛЯВО на работното пространство се оценява високо;
- Високите изисквания за точност до 1 мм (един бод), се удовлетворяват от ПОДВИЖНА ЛУПА С ДВУКРАТНО увеличение;
- Намаляват излишните движения поради ПРОГРЕСИВНИЯ НАЧИН НА ВДЯВАНЕ НА ДОЛНИЯ конец (не е необходимо изваждането му, за да започне шиенето);
- Бутонът „ЗАКЛЮЧВАНЕ“ спестява изваждането на щепсела от контакта преди всяка интервенция по машината;
- Бутонът „УДЪЛЖАВАНЕ“ (elongation) вкарва допълнителни бодове, за да се запази гъстотата при удължаване на мотиви.
При 7100 отпадат буквите.
Защо? При шевните машини за разлика от бродировъчните, буквите са с височина, колкото е ширината на зигзага (в случая 7 мм), защото се шият една след друга, подобно на бордюрните бодове (виж втората картинка). Janome е постигнал максималното качество при използване на тази технология. Но очакванията на част от клиентите е за други букви, каквито са при бродировъчните машини. За да няма разочаровани и за да останат клиенти и за Janome 607, при Janome 7100 няма букви.