TOYOTA

TOYOTA

В края на 19-ти век Sakichi Toyoda, създател на компанията TOYOTA, започва да усъвършенства дървения тъкачен стан. Процесът е непрекъснат и през 1924 г. създадената от него компания достига до производството на автоматични тъкачни станове. В началото на 20-ти вeк синът Kiichiro Toyoda се присъединява към новаторската дейност на баща си и насочва усилията на значително разрастналата се компания към производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене. До началото на втората световна война под марката TOYOTA излизат на пазара няколко модела леки и товарни автомобила. По време на войната всяка производствена мощност в Япония се пренасочва към военно производство, включитгелно и заводите на TOYOTA. От войната Япония излиза победена и в много голяма степен разрушена. Пазарните условия ги поставят победителите и Kiichiro Toyoda се опасява, че няма да бъде позволено да възобновят производството на автомобили, поне на първо време. За да осигури работа на служителите си, той се връща към корените на компанията – възстновяване на производството на предачни и тъкачни станове, като добавя и още един продукт – шевна машина. „Производството на шевни машини е характерно за мирно време и промяната за TOYOTA ще бъде много добра, защото хората винаги ще се нуждаят от дрехи.“ Проектът за шевна машина е под личното ръкодоство на Kiichiro Toyoda. Моделът TOYOTA НА-1 е изключително успешен. От този момент нататък TOYOTA винаги има шевна машина в производствената си програма, като се фокусира върху масови модели, до скоро само механични, а вече и електронни.

Вижте всички продукти на TOYOTA